Self Assessment
Voorbeeld van de self assessment tool

Verduurzaming van jouw organisatie begint bij de self assessment tool

Leer hoe jouw organisatie kan verduurzamen door de milieu-impact van producten in alle fases van de levenscyclus inzichtelijk te maken.

Download gratis

De Self Assessment tool

Helpt de milieu-impact van uw producten en organisatie te verminderen: van grondstof tot afvalverwerking

Begrijp welke milieu-impact jouw producten maken over de gehele levenscyclus en ontdek hoe je dit kan verbeteren. Speel met materiaalkeuzes en interventies om tot nieuwe duurzamere productstrategieën te komen.

  • Milieu-impact

    Bij het fabriceren van producten worden materialen via verschillende processen omgevormd tot half- of heelfabrikaat. Al deze producten hebben over de gehele levenscyclus een bepaalde impact op het milieu. Via de Self Assessment tool kom je erachter wat de milieu-impact is van jouw product of ontwerp gedurende de gehele levenscyclus.

  • Circulariteits­index

    De circulariteitsindex drukt uit in hoeverre de materiaalstromen van jouw product bijdragen aan een circulaire economie. Via de Self Assessment tool maak je inzichtelijk welk potentieel ten aanzien van circulariteit op dit moment aanwezig is binnen de materialenkeuzes van jouw organisatie.

  • Effectief vergelijken

    Op basis van inzicht in de circulariteit van specifieke materiaalsoorten en de alternatieven die daarvoor bestaan, kun je met de Self Assessment tool verschillende materiaalopties vergelijken. Zo komen jij en jouw organisatie erachter hoe jullie slimmere keuzes kunnen maken ten aanzien van levenscyclus van producten en de milieu-impact die daarmee samenhangt.

De Self Assessment tool brengt verhelding in elke levensfase van jouw product

De Self Assessment tool kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Breng de mileu-impact van jouw product in kaart voor de gehele levenscyclus of slechts voor een enkele fase. De tool helpt je altijd door duidelijke uitleg te geven en wanneer gewenst standaard waardes te gebruiken.

Fase 1: Gebruikte materialen

Fase 1: Gebruikte materialen

Op basis van de gebruikte materialen zijn we in staat om indicaties te bieden ten aanzien van milieu-impact. Naast het bestaande materiaal kun je ook alternatieve materialen proberen om te leren hoe je jouw product kunt verduurzamen.

Pro-tip: Gebruik de BOM van het product om de materialen snel in te kunnen vullen. Houd ook rekening met productieverlies!


Fase 2: Bewerkingen

Fase 2: Bewerkingen

De gebruikte materialen worden op verschillende manieren verwerkt tot een half- of heelfabricaat. De mileu-impact van de energie die gebruikt wordt tijdens deze bewerkingen per producteenheid maak je eenvoudig inzichtelijk.

Handig: Ontdek het verschil tussen de energiedragers diesel, aardgas, groene elektriciteit en grijze elektriciteit.


Fase 3: Distributie

Fase 3: Distributie

De manier waarop jouw organisatie haar producten transporteert van productielocatie(s) naar eindgebruiker heeft veel effect op de milieu-impact van het product. Ontdek daarom wat de precieze impact is van de distributie keuzes van jouw organisatie.

Inzicht: Leer het verschil tussen gebruik van vrachtwagen, binnenvaart, zeevaart en vrachttrein.


Fase 4: Gebruik

Fase 4: Gebruik

Tijdens het gebruik van het product hebben sommige producten energie nodig om te functioneren. Vul in om welk type energiebehoefte het gaat en ontdek welke impact het uiteindelijke gebruikt van het product heeft op de duurzaamheid.

Goed om te weten: Sla deze stap over als jouw product tijdens het gebruik geen energie verbruikt.


Fase 5: Einde levensfase

Fase 5: Einde levensfase

Wanneer de eindgebruiker het product niet meer gebruikt, komt het in het eindstadium van haar leven. Met behulp van de tool krijg je inzicht in de milieu-impact van de verwerking in deze levenscyclusfase.

Handig: De tool bepaalt automatisch de afvalscenario's per ingevuld materiaal in de eerste fase.


Resultaat: Vergelijk de milieu-impact van producten

Resultaat: Vergelijk de milieu-impact van producten

Maak de milieu-impact van bestaande en nieuwe producten inzichtelijk. Vergelijk alternatieve scenario’s en leer op welke manier jouw product kan worden verduurzaamd. Bijvoorbeeld door andere materialen of secundair materiaal te gebruiken.

Inzicht: De milieu-impact van jouw product wordt uitgedrukt in een schaduwprijs (in euros). Dit maakt vergelijken makkelijk.

De milieu-impact van jouw product nog preciezer berekenen?

Kies voor een uitgebreide LCA of EPD conform de geldende normen. Neemt u hiervoor contact op met een gespecialiseerd adviseur bij jou in de buurt.

Voorbeeld van de self assessment tool

Ontdek welke stappen jouw organisatie kan zetten richitng verduurzaming

Gebruik de Self Assessment tool vandaag nog om jouw organisatie duurzaam en circulair in beweging te krijgen.

Download gratis
Algemene voorwaarden